سامانه قرار داد ها

باتوجه به تغییر روند و رویکرد این شرکت درخصوص توزیع و امضای قرارداد همکاری فی ما بین، نکات ذیل به آگاهی می رسد:

1-قرارداد تمامی همکاران در داخل سایت شرکت به نشانی ( tci1.ir ) و در لینک (سامانه قرارداد) قرار داده شده است و از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 قابل دریافت خواهد بود. نام کاربری همکاران، کد ملی و رمز عبور ایشان، کد پرسنلی عزیزان می باشد.

2-در هنگام ورود، متن اطلاعیه ای به آگاهی پرسنل رسانده شده که پس از تایید رویت این متن، همکاران می توانند قرارداد خویش را دریافت نمایند.

3-پرسنل می بایست پس از اخذ پرینت و ثبت امضای خویش، آنرا به منظور درج امضای کارفرما به دفاتر نمایندگان استانی این شرکت ارسال نموده، تا پس از ثبت امضای کارفرما، نسخه مربوطه مجددا به همکار عودت گردد.

4-درصورت بروز هرگونه مشکل، می توانید مراتب را به نمایندگان این شرکت در استانها منتقل نمایید، تا نسبت به رفع آن اقدام گردد.

 

جهت ورود به سامانه قراردادها کلیک کنید

روابط عمومی خدمات اول مخابرات