بیمه تامین اجتماعی

مراحل بارگذاری گواهی تحصیلی در سایت خدمات غیرحضوری

 

1- ورود به سامانه استعلام مدرک تحصیلی وزارت علوم به نشانی https://estelam.msrt.ir                             

2- اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور

3- ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی توسط بیمه شده اصلی به نشانی   Eservices.tamin.ir

4- درج کد رهگیری اخذ شده در منوی خدمات نام‌نویسی/ اعلام کد مجوز اشتغال به تحصیل

5- درج خودکار استحقاق درمان فرزند ذکور در سامانه تا پایان نیمسال تحصیلی و انجام اقدامات درمانی