فراخوان شناسائی و دعوت به همکاری
۰۹ دی 1402

فراخوان شناسائی و دعوت به همکاری

ستاد شرکت مخابرات ایران بر اساس این فراخوان در نظر دارد از میان شاغلین قراردادهای پیمانکاری شرکت خدمات اول با ستاد شرکت مخابرات ایران و منطقه تهران، نسبت به شناسائی و بکارگیری پرسنل توانمند و علاقمند در زمینه امور دبیرخانه و ماشین نویسی، با حداقل مدرک دیپلم و آشنا به تایپ و نرم افزار word و از طریق قراردادهای پیمانکاری اقدام نماید. لذا از تمامی واجدین شرایط دعوت می‌شود حداکثر تا تاریخ 1402/10/10  سال جاری ضمن تکمیل فرم ثبت تقاضا (به پیوست) مشخصات و سوابق تحصیلی و حرفه‌ای خود را در قالب شناسنامه‌کاری (رزومه) به نشـانی پست الکترونیکی (n.kalhori@tci.ir) ارسال نمایند.

به اطلاع متقاضیان گرامی می‌رساند، پس از ارسال شناسنامه کاری به آدرس ذکر شده، نسبت به بررسی و ارزیابی و در صورت لزوم، مصاحبه، اقدام و نهایتاً از متقاضیان، پس از طی مراحل اداری، وفق ضوابط و مقررات مربوطه شرکت خدمات اول و شرکت مخابرات ایران، از جمله موافقت مبداً دعوت به عمل خواهد آمد. لذا ثبت تقاضا و مراحل ارزیابی، هیچگونه تعهدی مبنی بر پذیرش ایجاد نمی‌نماید و هرگونه جابجایی منوط به اعلام نتیجه نهایی توسط شرکت خدمات اول به متقاضی خواهد بود. شاغلین محترم می‌توانند درصورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 41251000  داخلی 413-414 جناب آقای اسرافیلی و سرکار خانم کلهری تماس حاصل نمایند.