فراخوان دعوت به همکاری
۲۸ بهمن 1402

فراخوان دعوت به همکاری

معاونت پشتیبانی و زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران بر اساس این فراخوان در نظر دارد از میان شاغلین قراردادهای پیمانکاری شرکت خدمات اول با ستاد شرکت مخابرات ایران و منطقه تهران، نسبت به شناسائی و بکارگیری کارشناسان علاقمند در حوزه فعالیت اداره پشتیبانی، اداره هماهنگی امور کمیسیون معاملات و بررسی ادعا، اداره کل پشتیبانی، اداره کل خرید و قراردادها و اداره کل راهبرد زنجیر تأمین به شرح (فایل پیوست) از طریق قراردادهای پیمانکاری اقدام نماید. لذا از تمامی واجدین شرایط دعوت می‌شود حداکثر تا روز چهارشنبه 1402/12/16 ضمن تکمیل فرم ثبت تقاضا (به پیوست) مشخصات و سوابق تحصیلی و حرفه‌ای خود را در قالب شناسنامه‌کاری (رزومه) به نشـانی پست الکترونیکی (farzanehjavan@tci.ir) ارسال نمایند.

 

به اطلاع متقاضیان گرامی می‌رساند، پس از ارسال شناسنامه کاری به آدرس ذکر شده، نسبت به بررسی و ارزیابی و در صورت لزوم، مصاحبه تخصصی، اقدام و نهایتاً نفرات برتر، پس از طی مراحل اداری وفق ضوابط و مقررات مربوطه شرکت خدمات اول و شرکت مخابرات ایران، از جمله موافقت مبداً دعوت به عمل خواهد آمد. لذا ثبت تقاضا و مراحل ارزیابی، هیچگونه تعهدی مبنی بر پذیرش ایجاد نمی‌نماید و هرگونه جابجایی منوط به اعلام نتیجه نهایی توسط شرکت خدمات اول به متقاضی خواهد بود. شاغلین محترم می‌توانند درصورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88182923-021 سرکار خانم فرزانه جوان تماس حاصل نمایند.