فرآیند استفاده از بیمه مسئولیت مدنی
۲۹ بهمن 1402

فرآیند استفاده از بیمه مسئولیت مدنی

با توجه به اینکه پرسنل شرکت تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان می‌باشند، لازم است در هنگام وقوع حادثه در محل خدمت بلافاصله گزارش حادثه (ظرف کمتر از 48 ساعت از زمان وقوع حادثه) به صورت کتبی به همراه تصویر مدارک هویتی زیان دیده (شناسنامه و کارت ملی) به ستاد ارسال شود تا حادثه به بیمه ملت اطلاع رسانی گردد. شخص خسارت دیده می‌بایست فرم‌های مربوطه را به تفکیک تکمیل و اعلام نماید.

پیوست 1: فرم فرآیند استفاده از بیمه مسئولیت مدنی

پیوست 2: فرم اعلام خسارت توسط بیمه گذار

پیوست 3: فرم اعلام رضایت شخص زیان دیده

پیوست 4: فرم گزارش دهی اعلام حادثه تامین اجتماعی