تغییرات در مبنای محاسبه مالیات حقوق پرسنل
۲۷ دی 1402

تغییرات در مبنای محاسبه مالیات حقوق پرسنل

" اطلاعیه"

باعنایت به وجود تغییرات در مبنای محاسبه مالیات حقوق پرسنل، توجه عزیزان را به نکات ذیل جلب می نماید :

  1. براساس بخشنامه شماره 200/1402/5 سازمان امور مالیاتی کشور (تصویر پیوست) تمامی پرسنل شاغل بر مبنای کلیه اجزای حقوق دریافتی (اعم از مستمر  و غیر مستمر) تا سقف مبلغ 1.200.000.000 ریال در طی یکسال (ماهانه حداکثر 100.000.000ریال) از پرداخت مالیات معاف می باشند و مابقی مبالغ دریافتی مشمول مالیات می باشد.
  2. باتوجه به اینکه تا آذر ماه سال 1402 آیتمهای حقوقی بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد در مبنای محاسبه مالیات قرار نگرفته بود، طی انجام مشاوره با حسابرس مالیات مشخص گردید برابر بخشنامه بالا کلیه آیتم های حقوق و مزایا شامل کسور مالیات می باشد.

بر این اساس با رعایت بند یک، آیتمهای بند 2 نیز از ابتدای سال 1402 مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته که باتوجه به محاسبه انجام شده، مالیات معوق 9 ماهه به برخی از پرسنل تعلق گرفته است و دامنه آن از حداقل 12.000.000 ریال تا حداکثر 30.000.000 می باشد. لذا به منظور رعایت حال پرسنل مقرر گردید این مبلغ در 3 قسط از دی ماه در قالب کسور معوقه مالیات از حقوق پرسنل مربوطه کسر شود.

ضمناً افزایش جزئی مبلغ مالیات ماهانه از دی ماه نسبت به ماههای گذشته نیز به دلیل رعایت بند 2 می باشد.

  1. براساس ماده 25 قانون حمایت از معلولان مصوب 1396/12/20 در مورد معافیت 50 درصدی مالیات آن دسته از پرسنل که دارای فرزند معلول می باشند، درصورت تایید سازمان بهزیستی و در ادامه اخذ تاییدیه سازمان امور مالیاتی محل سکونت و ارسال آن به دفتر نمایندگی این شرکت، امکان برخورداری از معافیت مربوطه برای پرسنل ذینفع مهیا می باشد.
  1. برابر بند 9 بخشنامه پیوست با موضوع ماده 18 قانون حمایت از خانواده، درصورتی که پرسنل دارای فرزند سوم (که از آبان 1400 به بعد متولد شده باشد)، به معافیت سالیانه (بند یک) به ازای هر فرزند 15 درصد در سال 1402 افزوده می شود. لذا لازم است مدارک مثبته در این خصوص با قید فوریت برای دفاتر نمایندگی ارسال گردد، تا اقدامات بعدی در این زمینه به عمل آید.

 

 دریافت بخشنامه شماره 200/1402/5 سازمان امور مالیاتی کشور (تصویر پیوست

 

روابط عمومی شرکت خدمات اول مخابرات