آغاز فعالیت پلتفرم "خرید اول"
۱۸ دی 1402

آغاز فعالیت پلتفرم "خرید اول"

پلتفرم خرید اول به صورت آزمایشی برای تمامی پرسنل خدمات اول مخابرات در سراسر کشور راه اندازی شد.

با استفاده از این بستر قادر خواهید بود، خرید را از فروشندگانی که همکاران خودتان هستند، ثبت کرده و هزینه آن را با حقوق خود پرداخت نمائید.
برای اطلاع از نحوه ثبت سفارش به سایت خرید اول به نشانی kharidavval.ir  مراجعه فرمائید.