پشتیبانی

هدف واحد پشتیبانی ، تدارک لوازم و تجهیزات مورد نیاز پرسنل جهت اجرای قراردادهای فی مابین مراکز مخابراتی با شرکت خدمات اول مخابرات می باشد که در این میان این واحد نسبت به تمامی نیازهای استان و پرسنلی که زیر نظر این شرکت در شهرهای مختلف فعالیت دارند خود را مسئول دانسته و با تمام توان و تلاش مضاعف برای برآورده نمودن درخواست ها و حصول اطمینان از اجرای تعهدات سازمانی فعالیت های خود را به انجام می رساند.

از این رو واحد پشتیبانی با برنامه ریزی مدون و حساب شده نسبت به موضوعات و توافقات مورد تائید طرفین در قرارداد در هر استان در راستای خواست های مشروع آنان گام بر می دارد.

بطور کل درخواست اقلام مورد نیاز توسط مخابرات استان ها به نمایندگان این شرکت در استان مربوطه اعلام می گردد و نماینده نیز متعاقبا درخواست مذکور را جهت اقدامات لازم به این واحد ارجاع می دهد. به این ترتیب درخواست توسط کارشناس واحد پشتیبانی ارزیابی و استانداردسازی می گردد که با تایید مدیریت واحد اقدامات اولیه در تامین اقلام صورت گرفته و با توجه به نوع درخواست استان از نظر کمی و کیفی پروسه تهیه اقلام در کمترین زمان ممکن توسط واحد مربوط انجام پذیرفته و به استان ها ارسال می گردد.


به منظور آگهی از آخرین اخبار و اطلاعات سایت می توانید در خبرنامه ما عضو شوید.


نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های شرکت پیشگامان خدمات اول مخابرات ٬ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات یاری خواهد رساند.


شرکت خدمات اول مخابرات را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.