اداری

معاونت اداری و منابع انسانی استانها تشریح مکانیزم مدیریت بر منابع انسانی استان های طرف قرارداد با شرکت خدمات اول می باشد. واحد اداری استانها بر رعایت شدن استانداردها و قوانین در قراردادهای سازمان نظارت دارد.

دامنه کاری معاونت  اداری ، فعالیت ها و فرایند های تعریف شده به شرح ذیل می باشد.

- فرآیند استخدام، معرفی،تعیین و صدور احکام، تکمیل کارکرد ماهیانه پرسنل ، کنترل قرارداد، بررسی مکاتبات ،مرخصی،انتقالی کارکنان استان های طرف قرارداد با شرکت خدمات اول مخابرات و ارائه کلیه خدمات مرتبط با امور پرسنلی از قبیل ارائه گواهی اشتغال بکار، تسهیلات می باشد.


به منظور آگهی از آخرین اخبار و اطلاعات سایت می توانید در خبرنامه ما عضو شوید.


نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های شرکت پیشگامان خدمات اول مخابرات ٬ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات یاری خواهد رساند.


شرکت خدمات اول مخابرات را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.