آگهی شرکت در مناقصه بیمه تکمیلی

توجه 

تاریخ بازگشایی پاکت های مناقصه بیمه درمان تکمیلی به روز شنبه مورخ 96/08/06 ساعت 9 صبح موکول شد.


به منظور آگهی از آخرین اخبار و اطلاعات سایت می توانید در خبرنامه ما عضو شوید.


نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های شرکت پیشگامان خدمات اول مخابرات ٬ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات یاری خواهد رساند.


شرکت خدمات اول مخابرات را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.