سرمایه های انسانی

نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی هر سازمان مطرح بوده و پیشرفت ، رشد و اعتلای هر سازمان به انگیزه ها و توانایی های رو به رشد و جایگاه کارکنان آن سازمان باز می گردد.

ایجاد انگیزه های متعالی در کارکنان و هم افزایی سازمانی و تعلق خاطر برند به خود توسط کارکنان از مهم ترین رهیافت هایی است که در مدیریت نیروی انسانی هر سازمانی می بایست لحاظ گردد.

شرکت خدمات اول مخابرات به عنوان مجموعه ای که مدیریت نیروی انسانی بخش عظیمی از کارکنان شرکت مخابرات ایران را بر عهده دارد همواره نیروی انسانی را به عنوان سرمایه ای ارزشمند و دارای جایگاه متعالی در پیشرفت و رشد همیشگی و واقعی سازمان تلقی نموده و همواره نسبت به رضایت خاطر نیروی انسانی تحت مدیریت خود حساسیت داشته و تلاش دارد تا جایگاه نیروهای انسانی را همواره اعتلا بخشد.

معاونت سرمایه های انسانی در شرکت خدمات اول مخابرات با رویکرد رشد و پیشرفت همیشگی نیروی انسانی و پویایی سازمان، با انگیزه و در مرکز توجه است ، وظیفه برنامه ریزی و پشتیبانی از مجموعه نیروهای انسانی شرکت را بر عهده دارد و در این راستا با برنامه ریزی های مستدل و مشخص تلاش می کند تا کارکنان شرکت همواره در معرض پیشرفت و دستیابی به جایگاه های ارزشمند در سازمان باشند.

 

 


به منظور آگهی از آخرین اخبار و اطلاعات سایت می توانید در خبرنامه ما عضو شوید.


نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های شرکت پیشگامان خدمات اول مخابرات ٬ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات یاری خواهد رساند.


شرکت خدمات اول مخابرات را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.