اجرایی

معاونت اجرایی

به منظور حضور بیشتر شرکت در بازارهای سرمایه ای ، ارزیابی راهکارهای توسعه شرکت و بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری ، رعایت منافع ذینفعان و دستیابی به نظام و فرهنگ پاسخگویی و ارائه اطلاعات و افزایش کارایی پرسنل و ارتقاء اثربخشی و مسوولیت پذیری آنان و ایجاد تحول در نظام مدیریتی تشکیل و به وظایف خود عمل می نماید.

وظایف این واحد به شرح زیر می باشد:

1-سازماندهی ، برنامه ریزی ، نظارت و ایجاد هماهنگی بین وظایف و مسئولیت های واحدهای اداری، پشتیبانی ، امور استان ها ، طرح و برنامه و انفورماتیک در راستای اجرا و تحقق برنامه های شرکت

2- نظارت بر کلیه فعالیت های نمایندگی های شرکت در مراکز استانی و در صورت لروم شهرستان ها

3- تدوین وتصویب دستورالعمل ها ، آیین نامه های اجرایی و پیشنهاد تدوین و اصلاح آن ها در چارچوب قوانین مصوب در صورت لزوم

4- ارزیابی و تعیین ملاک های کارآمدی نیروی انسانی . اظهار نظر در خصوص انتخاب و گزینش در واحد های مختلف

5- ایجاد هماهنگی های لازم بین فعالیت واحد های تحت نظارت از طریق اعمال روش های مناسب مدیریت بمنظور نیل به اهداف شرکت

6- نظارت در جذب و آموزش نیرویی انسانی مورد نیاز و تصویب ساختار و تشکیلات شرکت و نظارت بر تخصیص و تعیین رده های شغلی

7- شرکت در جلسات و کمیته ها و کمیسیون های مرتبط با فعالیت های شرکت و عنداللزوم معرفی نماینده


به منظور آگهی از آخرین اخبار و اطلاعات سایت می توانید در خبرنامه ما عضو شوید.


نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های شرکت پیشگامان خدمات اول مخابرات ٬ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات یاری خواهد رساند.


شرکت خدمات اول مخابرات را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.