ارزش ها

1.    مشتری محوری با اتکا بر عرضه بهترین شیوه های خدمات دهی بر اساس  نیاز سنجی مشتریان .
2.    گسترش خدمات نوآورانه  ، بهبود روش ها و ارتقای میزان رضایت مشتریان بر اساس ابتکار ، خلاقیت و استمرار تلاش ها ی سازمانی .
3.    مسئولیت پذیری و پایبندی به تعهدات شایسته سالاری در سازمان .
4.    اشاعه تفکر  توسعه به هنگام ، همه جانبه و منسجم در سازمان .
5.    بکارگیری تئوری های نوین مدیریت و تمرکز بر کارایی جمعی در سازمان.
6.    اقدام وراهبری سازمان بر اساس برنامه های استراتژیک مصوب .
7.    دانش محوری یادگیری و پویایی سازمانی برای رشد جایگاه سازمان در جامعه  بر اساس دانش افزایی جامع .


به منظور آگهی از آخرین اخبار و اطلاعات سایت می توانید در خبرنامه ما عضو شوید.


نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های شرکت پیشگامان خدمات اول مخابرات ٬ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات یاری خواهد رساند.


شرکت خدمات اول مخابرات را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.